Skip Ribbon Commands Skip to main content

Wartości Trodat

Trodat Werte

 

Współpraca z klientami, dostawcami i pracownikami, każda decyzja – wszystko to dzieje się w Trodat zgodnie z wartościami korporacyjnymi. Innowacja, wartości i ukierunkowanie na wyniki to podstawa naszych działań w przeszłości i przyszłości.

 

ORYGINALNY NOWY PRINTY

Zajmujemy pierwsze miejsce na rynku stemplarskim. Chcemy stanowić siłę napędzającą całą branżę. Jesteśmy odpowiedzialni za sukces naszych klientów, a co za tym idzie – nasz własny sukces. Nasze dziedzictwo gwarantuje nam przyszłość. Musimy pozostać najlepsi w branży.
I tak właśnie działamy! Z sercem i rozwagą, wykorzystując technologię i wzornictwo, wiedzę i pomysły, łącząc dyscyplinę z radością pracy.

 

UKIERUNKOWANIE NA KLIENTA 

Przyczyniamy się do rozwoju materialnych i niematerialnych wartości u naszych klientów, zapewniamy im zysk i przewagę na rynku. Jesteśmy w tym lepsi od innych, ponieważ nasi klienci są dla nas współpracownikami oraz współprojektantami produktów i procesów biznesowych, a tym samym lojalnymi partnerami. Przejrzystość i szczere zainteresowanie ludźmi i ich kulturą są tutaj niezbędne. Zawsze bezwarunkowo pragniemy oferować naszym Klientom najatrakcyjniejsze i najbardziej innowacyjne produkty i usługi.

 

UKIERUNKOWANIE NA REZULTATY 

Pozycję lidera możemy utrzymać tylko poprzez zabezpieczenie stabilnych wyników handlowych w perspektywie wielu lat naprzód. Wszystkim naszym decyzjom towarzyszy zatem stały bilans kosztów i korzyści, działań i rezultatów. Każdy z nas jest odpowiedzialny za myślenie i działanie na rzecz pozytywnych wyników. Im lepiej firma jest zarządzana, tym łatwiej jest nam zabezpieczyć i umocnić pozycję światowego lidera. Pozytywny wynik zapewnia pomyślne istnienie firmy.

 

UKIERUNKOWANIE NA PRACOWNIKA 

Nasz zespół tworzą osoby, które dzięki kompetencji i zaangażowaniu przyczyniają się do wyjątkowości marki Trodat. Zdajemy sobie sprawę, że nasze działania mają szczególne znaczenie społeczne i dzięki temu inspirują nas do realizacji długoterminowych celów. Nasza firma tworzy fundament, na którym rodzi się duch zespołowy i praca na maksimum możliwości, a wszyscy chętnie biorą na siebie odpowiedzialność. Jako firmie zależy nam, aby każdy z nas mógł pracować w dziedzinie, w której jest najlepszy i stale się rozwijać. Podkreślamy sukcesy i razem je świętujemy. Praca w naszej firmie buduje więzi emocjonalne, przynosi wysoki prestiż społeczny i poczucie, że to, co robimy, ma znaczenie.

   

PRZEWAGA NAD KONKURENCJĄ DZIĘKI INNOWACYJNOŚCI

W dzisiejszych czasach klienci nie kupują prostych produktów. Ufają silnym markom i niezawodnym systemom, które zapewnią im przewagę nad konkurencją. Wyznaczamy nowe standardy, gdyż znamy nasze rynki, ale nigdy nie tracimy ciekawości. Innowacyjność rozumiemy jako ciągłe uatrakcyjnianie procesów, produktów i usług, przyczyniające się do sukcesu naszych klientów. Odpowiedzialność za środowisko naturalne, ochrona klimatu i zrównoważony rozwój są solidnie zakorzenione w naszej kulturze innowacyjności. W naszej firmie innowacyjność jest podstawą. To najskuteczniejsze narzędzie do rozwoju pozycję na rynku.

 

Pragnienie indywidualnej odpowiedzialności 

Praca w Grupie Trodat oznacza możliwość aktywnego współkształtowania biznesu i podejmowania odpowiedzialności. Świetnie znam moje miejsce pracy i dzielę się pomysłami. Znam zakres odpowiedzialności kolegów, z którymi współpracuję na co dzień. Kiedy chcę coś zmienić, konsultuję z nimi swoje pomysły i propozycje usprawnień oraz działam na rzecz szybkiego podjęcia decyzji.

 

SZACUNEK JAKO PODSTAWA

Mamy zaufanie do siebie. Mamy zaufanie do naszych kolegów. Zaufanie i pewność rodzą radość i odwagę, pozwalającą na podejmowanie wyzwań, którym musimy sprostać na drodze do realizacji naszych celów. Klimat otwartości i uczciwości sprawia, że ceniony jest kontakt osobisty. Uznanie i szacunek pozostawiają miejsce na konstruktywną krytykę i różnice zdań. Wzajemne zainteresowanie życiem i osobowością innych w różnych aspektach jest podstawową cechą naszej kultury.