Skip Ribbon Commands Skip to main content

Odpowiedzialność

Wir tragen Verantwortung

 

 

Jako światowy lider w branży stemplarskiej TRODAT zdaje sobie sprawę, że ponosi szczególną odpowiedzialność za środowisko i musi świecić w tej kwestii przykładem. Firma TRODAT podjęła kroki mające na celu efektywniejsze wykorzystanie energii już w 1993 roku, kiedy jeszcze nikt nie słyszał o protokole z Kioto, a rygorystyczne przepisy austriackiego prawa ochrony środowiska nie były stosowane na taką skalę, jak obecnie.

 

W całym procesie tworzenia wartości firma TRODAT zwraca szczególną uwagę na efektywne wykorzystanie energii i staranną gospodarkę surowcami (firma posiada certyfikat ISO). Pieczątki firmy TRODAT wyróżniają się również wyjątkowo wysoką trwałością, dzięki czemu nie trzeba często ich wymieniać.

 

 

 

 

 

Czystość surowców 

 • Surowce są zgodne z dyrektywą RoHS 2002/95/WE (Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych)
 • W produkcji komponentów do naszych pieczątek nie używamy materiałów PVC
 • W wyborze dostawców kierujemy się posiadanymi certyfikatami jakościowymi i środowiskowymi

 

Oszczędne korzystanie z energii

 • Ciepło uzyskane w procesie produkcji wykorzystujemy do ogrzewania budynków
 • Wtryskarki schładzamy za pomocą świeżego powietrzaZapotrzebowanie na energię elektryczną
 • w 100% pokrywamy z odnawialnych źródeł
   ​
 

 Odpowiedzialność w procesie produkcyjnym

 • Około 80% wszystkich odpadów produkcyjnych wykorzystujemy ponownie
 • W 100% odzyskujemy niesprasowane części
 • Odrzuty produkcyjne wynoszą mniej niż 0,3%
 • W całym procesie produkcyjnym nie produkujemy ścieków

 

 MNIEJ Co2  
 • Pieczątka Original Printy 4.0 jest znacznie mniejsza i lżejsza w porównaniu z poprzednią wersją, a materiały stosowane do jej produkcji są w co najmniej 65%* pozyskane z recyklingu. Pozwala to zaoszczędzić nawet do 49%* emisji CO2.Od połowy 2001 roku wyeliminowaliśmy
 • 1000 ton emisji CO2 jedynie poprzez zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, gazu ziemnego i energii elektrycznej.
 • Dodatkowo wyeliminowaliśmy 250 ton metrycznych CO2 poprzez zamianę oleju opałowego na gaz ziemny.
 
 *) dane dla ECO-black i ECO-grey. W przypadku innych kolorów odsetek ten jest niższy.