Skip Ribbon Commands Skip to main content

Certyfikat ISO

Trodat ISO Zertifizierung

 

Ukierunkowanie na klienta, pracowników oraz ochronę środowiska firma Trodat zawdzięcza wcielaniu w życie naszych wartości korporacyjnych. Trodat hołduje między innymi zasadzie ukierunkowania na rezultaty, innowacje i zrównoważony rozwój.

 

Nasza firma jest regularnie kontrolowana i stale udoskonalana, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, poprzez systematyczne i efektywne wdrażanie naszych wartości w codziennej działalności. To gwarantuje zachowanie wysokich standardów w odniesieniu do produktów i procesów.

 

Niezależna i rozpoznawana na całym świecie organizacja TÜV w 1995 po raz pierwszy nadała firmie TRODAT certyfikat zgodności z normą EN ISO 9001 „Systemy zarządzania jakością“.

Od tego czasu nasza firma jest poddawana corocznym audytom lub tzw. audytom recertyfikacji, przeprowadzanym co trzy lata.

 

W 2008 roku nasz certyfikowany system zarządzania jakością został rozszerzony na podstawie normy EN ISO 14001 „Systemy zarządzania środowiskowego“, aby umożliwić nam skuteczniejsze wdrażanie i intensyfikację działań na rzecz ochrony środowiska.

  

W 2012 roku firma Trodat pomyślnie przeszła certyfikację na podstawie normy BS OHSAS 18001 „Bezpieczeństwo i higiena pracy“, aby niezależni eksperci mogli ocenić nasze działania w tej dziedzinie w kontekście bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia naszych pracowników.

 

W celu trwałego zapewnienia jednolitych, wysokich standardów oraz ciągłego doskonalenia, nasz zintegrowany system zarządzania „Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i zdrowie“ wykorzystuje synergię z różnych dziedzin.

 

Definiowanie ambicji i celów, stała kontrola, regularne przeglądy oraz odpowiadające im działania wdrożeniowe w ramach zintegrowanego systemu zarządzania sprawiają, że nasze działania są ukierunkowane na klienta oraz umożliwiają realizację naszych wartości w zakresie ekologii, ekonomii oraz zagadnień społecznych.

 

Wszystkie certyfikaty jednoznacznie potwierdzają, że firma Trodat wybrała właściwą drogę. Certyfikat TÜV można pobrać tutaj.